Martin Andersen Nexø til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 29. april 1911

den haarde Efterretning

Espergærde 29 April 1911

Kære Fru Pontoppidan!

Vi er nu hjemme igen, og tænkte i Forgaars paa at aflægge en lille Visit i Hellerup og sige Dem og Deres Mand en hjærtelig Tak for sidst, da Morgenavisen bragte den haarde Efterretning om Operationen. De ved sikkert, hvor højt vi sætter Deres Mand og Dem; vi er ikke glade her, før vi faar at vide, at Henrik Pontoppidan igen er paa den rigtige Side. Vil De sige ham det fra os og føje vore gode Ønsker til de mange, der følger ham i denne Tid? I Nød skal man Venner kende, og nu viser det sig, hvor udelt Deres Mand har alt stærkt og godt i Landet paa sin Side. Den Kendsgærning maa give Kræfter! der maa være Velsignelse ved, at Tusender tager i med deres bedste i Tanker.

2 Vi tænker paa Dem i disse Dage, og det nedslaaende i, at man kun kan udtale sin Deltagelse. Men De har sagtens al den praktiske Hjælp De behøver? Ellers vil De nok huske paa, at De har hengivne Venner i os her!

Med vore oprigtigste Ønsker!

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø