Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Vardø. 26. august 1922

et større Arbejde

p.t. Vardø 26.8.22

Kære Henrik Pontoppidan!

Paa Sejlturen op langs den norske Kyst til Nordkap er min Tanke ofte vandret til Dem og Deres Norgesrejse.

Nu ser jeg af en Notits i et lille norsk Blad heroppe, at De har paabegyndt et større Arbejde1 . Denne Meddelelse glæder mig saa meget mere, fordi jeg drager den Slutning af den, at De igen er rask. Og jeg benytter Anledningen til at sende Dem de bedste Hilsener og Ønsker.

Deres altid hengivne
Martin Andersen Nexø

 
[1] større Arbejde: Der må være tale om "De retfærdige Stalbrødre"; er det i så fald ældste vidnesbyrd? tilbage