Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Berlin. 5. januar 1912

en Mundfuld af Kampluften

Adrs. Politikens Redaktion
Lindenstrasse l01/102
Berlin S. W.
5 Januar 1912

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Deres Julehilsen, som forstyrrede Forhold har hindret mig i at besvare før. Jeg sender Dem og Deres et sent men oprigtigt Ønske om et godt 1912 med virkelig Fremgang i Helbredet. Det tager jo Tid at faa Følgerne af en aarelang Forgiftning ud af Kroppen igen – og en Operation er jo i sig selv et brutalt Indgreb trods vore moderne Skær-Væk'er. Saa der er sikkert al Grund for Dem til at være langmodig med Dem selv, uden derfor at se sort paa det. Undertegnede, der af Naturen er en Skrælling, ved hvad 2 det vil sige at bygge sig op Celle for Celle, saa man hænger blot nogenlunde sammen; og hos Dem er dog vist Bunden god.

Jeg var meget glad for Deres Udtalelser om mig og min sidste Bog – og kun skuffet over, at jeg ikke kunde opsøge Dem og personlig sige Dem det. Men maaske lader det sig gøre alligevel.

Jeg er nemlig her i Berlin – lige ankommet – for at faa en Mundfuld af Kampluften, og bliver her fjorten Dages Tid. Maaske fører min Vej mig til Miinchen, hvor jeg i denne Tid har Forhandlinger med et Forlag, og i saa Fald kunde jeg – dersom blot Tiden tillader det – have Lyst til at lægge Turen over Nürnberg om ad Wiesbaden for at hilse paa Dem og Fruen, som jeg forstaar er dernede.

Kommer der snart en ny Bog fra Dem?

De bedste Hilsener fra os alle til Dem og Fruen.

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø