Johanne/Jeanne Nathansen til Martinus Galschiøt
Sendt fra Espergærde. 6. januar 1924

Espergærde. 6-1-24.

Hr. Redaktør Galschiøt.

Min Mand har igaar inde fra Byen faaet tilsendt Deres Bog "Skandinaver i Rom" – den var blevet afleveret hos en Familje i Huset, med Besked, om den maatte blive liggende dér, til vi kom. Han er ked af, at der saaledes er gaaet flere Maaneder uden at han har tilskrevet Dem og takket Dem for den, derfor er han nu saa opsat paa, at det endelig maa gøre strax. Men da det desværre er gaaet lidt smaat med ham de sidste 3-4 Dage og han i Øjeblikket ikke er i Stand til at skrive selv, skal jeg paa hans Vegne hilse Dem saa mange Gange og takke Dem, fordi De tænkte paa ham og sige, at han haaber snart selv at kunne skrive til Dem om Bogen.

Deres forbundne
Jeanne Nathansen

[opad i venstre margin:] P. S. Min Mand har læst Deres Bog, han fik den i Julegave, men er selvfølgelig glad for at have faaet den af Dem selv.