Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 22. august 1933

at omarbejde med Omtanke og Resignation

Drosselvej 6 22/8 33

Min kære Herre og Ven!

Ja, nu kan vi ikke mere – og imorgen pakker vi den resterende Korrektur sammen og rejser til Norge. Vi har nu siddet paa vor Hale hele Sommeren, og skønt Arbejdet har været interessant og berigende, har det dog samtidig taget paa Kræfterne. Maalet var jo at gøre Bogen bedre, og det har kostet baade mange og lange Overvejelser, 2 megen Omtanke og ikke saa lidt Resignation. Nu er Bogen, som jeg ønsker den, og da min trofaste Medarbejderske er af samme Mening, bliver det jo en Biting, om andre synes som vi.

Jeg skriver Dem til, naar vi har faaet en fast Adresse. Vi tager til Gudbrandsdalen, vil baade lidt højt tilvejrs og i mildt Klima. Det bliver i Egnen omkring Fefor – Fru Eilersen sørger for, at vi kommer til det rigtige Sted.

Lev nu vel til vi ses i Slutningen af September.

Deres hengivne
Henri Nathansen