Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Rothenburg o. T. 19. august 1931

Rothenburg i Regn

[Postkort med motiv:] "Rothenburg o. T. Rödergasse, Röderbogen u. Markusturm."
[adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Charlottenlund / Holmegaardsvej 2 / Dänemark
[omadresseret til:] Landbolyst1, Kildeport, Hillerød
[poststemplet] Rothenburg 19.8.31 og Charlottenlund 21.8.31.

19.8.31

Kære Herre!

En Hilsen fra denne gamle By, hvor Kidde – efter hvad han fortalte – drak sig en mild Kulmbacher-Rus og svinglede lyksalig ved Nattetid gennem de dunkle Gader. Her er skønt, men fugtigt af Væde – Regnen den regner hver evige Dag. Men i Pavserne hjemsøger vi alle Gyder og Torve. Judengasse mindede mig om de smaa Gader i Randers, hvor min Slægt holdt til. Hilsen fra os begge! H. N.

 
[1] Landbolyst: Rekreationshjem ved Gadevang i Grib Skov. tilbage