Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stuttgart. 16. august 1931

Stuttgart og Civilisationens Plager

[Postkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Charlottenlund / Holmegaardsvej 2 / Dänemark
[omadresseret til:] Landbolyst1, Kildeport, Hillerød
[poststemplet] Stuttgart 17.8.31 og Charlottenlund 18.8.31.

Stuttgart 16.8.31

Kære Herre og Ven!

En lille Hilsen fra denne skønne By, som De først henledte min Opmærksomhed paa. Det er jo en drøj Overgang – fra Schwarzwalds Ensomhed, der kun brydes af Køernes Klokker og Bækkenes Klunken, der minder om Klokkernes Klang. Men en Gang 2 skulde vi jo tilbage til Civilisationen og dens syv Plager (hvoriblandt Biler, Radio og Denkmäler). Nu er Hindenburg jo Tysklands Afgud – som Bismarck var det før. Tyskerne skal have én til at opkalde Pladser og Gader for. Her er den store pragtfulde Banegaardsplads opkaldt efter der Reichpræsident, og en mægtig Bygning "Hindenburgbau" ligger lige for ens Næse, naar man træder ud paa Torvet.

Imorgen gaar det videre over Rothenburg til Würzburg. Der er jo lidt rigelig med Jernbaneulykker og andre Ulykker hernede, men det nytter det jo ikke at tænke paa. Forhaabentlig ses vi friske og raske i Løbet af September. Det er snart længe siden. Levvel, min kære Ven

Deres hengivne Henri N.

 
[1] Landbolyst: Rekreationshjem ved Gadevang i Grib Skov. tilbage