Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Weimar. 20. maj 1931

fra Goethes arbejdsværelse

[Postkort med motiv:] "Weimar, Goethe-Nationalmuseum. Arbeitszimmer"
[adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Gudvej 281 / Charlottenlund / Dänemark
[poststemplet] Weimar 20.5.31

20.5.31

Kære Henrik Pontoppidan.

Jeg sidder i Goethes Hus og skriver dette Kort til Dem. Hvor er her vidunderligt – stemningsfuldt og højtideligt. Fantasien befolker og opliver de døde Rum. Jeg oplever paa en egen indadskuende Maade en Tid og et Menneskeliv. Dette Hus er et Genbillede af ham selv – Hofmanden og Digteren – fornemt, og dybt beskedent. Jeg tænker paa en anden Digter, der ogsaa er Genbilledet af sit Land og sit Folk.

Deres
Henri N.

 
[1] Gudvej 28 tilføjet med anden hånd – postbudets? Muligvis skal der stå Gudrunsvej. - Hvem boede dèr? (FB) tilbage