Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 23. juli 1928

Genoptagelsen af et Venskabssamvær

Espergærde 23.7.28

Min kære Herre og Ven!

Tak for Deres varme og hjærtelige Brev og for alle gode Ønsker, som jeg gengælder i Anledning af Dagen imorgen, d. 24de. Er der nogen, som af Hjærtet ønsker Dem alt, hvad vi Mennesker kan begære af jordisk Lykke, er det mig. Jeg har i godt og ondt været hos Dem i mine Tanker gennem Aarene, hvor langt vi end var adskilt i Tid og Rum – nu og da har jeg ogsaa haft den Glæde at kunne dokumentere min Kærlighed til Dem og Deres Digtning paa Prent.

Men hør nu, min gamle Ven 2 og Forbundsfælle – kunde vi ikke en Dag mødes, herude eller paa et neutralt Sted mellem Charlottenlund og Espergærde, f. Eks. Skodsborg, og tilbringe nogle Timer i Fryd og Gammen ved en Frokost eller Middag i det Grønne? Jeg kan naarsomhelst og hvorsomhelst – blot De Dagen iforvejen opgiver mig Tiden og Stedet. Jeg glæder mig allerede i Fantasien til at se Dem igen, høre Deres Stemme og Tale og atter en Gang føle Varmen fra Deres trofaste Venskabssind strømme mig imøde.

Glæd mig nu, inden ikke altfor længe, med et Par Ord paa et Brevkort. Og lad saa atter Dagen oprinde for Genoptagelsen af et Venskabssamvær, 3 som ved Tidernes Ugunst har været afbrudt gennem altfor mange af de karrigt tilmaalte Leveaar.

Hvor meget der end i den mellemliggende Tid er forandret – én Ting staar urokkelig fast til vor sidste Time: Det Venskab, De skænkede mig, og som jeg efter ringe Evne har gengældt. Vi hilser Dem begge til Fødselsdagen imorgen. Paa snarligt Gensyn!

Deres hengivne
Henri Nathansen