Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VI Allé 12. 29. januar 1920

Dønninger

Fr. VI Allé 12. 29/1 201

Kæreste G. B.!

Tak for det tilsendte Særtryk2, som indirekte giver et interessant om end ikke flatterende Indblik i Thorvaldsens Karakter og Natur.

Jeg tænker ofte paa Dem og har ligget paa Tur ud til Dem3. 2 Men i den sidste Tid har jeg ikke haft det helt godt. Dog – jeg vidste, at der endnu vilde komme nogle Dønninger, før Sindet lagde sig til Ro. Naar jeg atter igen føler mig frisk, ser jeg ud til Dem.

Indtil da lev vel og glæd Dem over Deres uudslukkelige Arbejdslyst og Arbejdsevne.

Deres
H. N.

 
[1] torsdag. tilbage
[2] Særtryk: "Thorvaldsen og nogle Kvinder, II", Tilskueren feb. 1920. tilbage
[3] ligget paa Tur ud til Dem: d.v.s. har længe skullet ud til Dem; jf. ODS ligge 7.1. tilbage