Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VI Allé 12. 11. maj 1919

atter Aarebetændelse

Fr. VI Allé 12. 11/5 191

Kæreste G. B.

Jeg vilde have besøgt Dem, inden vi tager paa Landet. Vi har hurtig taget Bestemmelsen, da min Kone har faaet et Tilbagefald i Form af en let Influenza, der dog har taget stærkt paa hendes i Forvejen svage Kræfter. Nu beder jeg Dem modtage en hjærtelig Hilsen – jeg hørte igaar af Grünbaum2, at De atter havde faaet Deres Aarebetændelse – al den Sygdom, kan det da ikke mere lysne! Vidste jeg ikke, at De klarede Dem som saa mange Gange før, vilde jeg være ængstelig. Men De er – trods alt – Kraften og Sundheden selv. Ak, kæreste Herre – kunde jeg sige [det] 2 om min bedste Ven – men forhaabentlig vil Sommeren give hende Kræfter. Jeg selv kan ogsaa trænge til lidt Friskhed og Sol efter den lange sørgelige Vinter.

Lev nu vel og glem ikke

Deres hengivne Venner
Jeanne og Henri Nathansen

 
[1] søndag. tilbage
[2] Grünbaum: David G. (1888- ) gymnasielærer, oversætter. Nathansen var hans mors fætter. tilbage