Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VI Allé 12. 2. marts 1919

det svageste Ekko

Fr. VI Allé 12. 2.3.191

Kæreste G. B.!

Tak for den tankevækkende Artikel2. Jeg har læst den med den Uro i Sindet, som ogsaa jeg føler stærkere Dag for Dag. Jeg skrev i sin Tid et Stykke "Affæren", som jeg oprindelig havde kaldt: Den hellige Alliance. Det var i det smaa Udtryk for de samme sørgmodige Tanker, som De har tænkt. Alt ser saa trist ud, at man føler Lyst til at nedlægge Vaabnene. Men man skal jo ikke give op, hvor latterligt det 2 end er at tro, at Ens svage Stemme efterlader blot det svageste Ekko.

En ung Mand sagde til mig forleden: Et Lyspunkt er det, at G. B. er til. Pontoppidan3, hvem jeg besøgte idag, talte længe om Dem med Varme. Ogsaa herhjemme ser det nu ud til, at den politiske Krig4 staar for Døren. Nu da Freden skulde begynde at lyse, lyder Krigssignalerne uhyggeligere end før. Alt er trist og haabløst. Jeg ønsker mig en øde Ø i det store, stille Ocean.

Vær hjærtelig hilset, kære G. B., fra Deres

Henri Nathansen

 
[1] søndag. tilbage
[2] Artikel: "Den hellige Alliance", Tilskueren, marts 1919. tilbage
[3] Pontoppidan: var indlagt på Rigshospitalet, se HPs brev 7.3.1919. tilbage
[4] politiske Krig: regeringen Zahle indgav sin afskedsbegæring 1.3.1919 – men tog den tilbage igen 18.3.1919. tilbage