Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 15. februar 1919

Essay om Johannes Poulsen og Reumert

Fr. VI Allé 12. 15/2 19

Kære Henrik Pontoppidan

Jeg sender Dem det lille Essay om Johs P. og Reumert og et Hæfte af "Vor Tid", som De maaske i en ledig Time gider læse. Naar jeg næste Gang kommer ud til Dem, kan jeg faa det igen – jeg har nemlig ikke mere end det Nummer.

Herhjemme gaar det saa nogenlunde. Min Kone skal foreløbig blive liggende.

Jeg gaar idag ud til G. B. og tager en Hilsen med fra Dem. Det har De vel ikke noget imod.

Hjærtelig Hilsen

Deres
Henri Nathansen