Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 31. december 1917

jeg er en god lille Jødedreng!

Fr. VI Allé 12 31.12.17

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Gennem Else har jeg faaet Deres Adresse. Jeg vil meget gærne træffe Dem – kan De ikke komme herud en af de nærmeste Dage f. Eks. Torsdag, Fredag eller Lørdag. De kan selv bestemme naar – kom her til Frokost, Middag eller Aften, 2 ganske som det passer Dem. Ring mig blot op Dagen iforvejen – jeg er altid her efter 12 og mellem 6 og 7. Vi har meget at tale om, og jeg længes efter en lang Passiar.

Altsaa paa snarligt Gensyn. Alt godt i det nye Aar! Lad det nu ikke vare for længe – jeg er en god lille Jødedreng!1

Deres
H. N.

 
[1] jeg er en god lille Jødedreng!: omkvædet i den lille piskebåndsælgers sang i Oehlenschlägers Sanct Hansaften-Spil fra 1802. tilbage