Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Odense. 24. oktober 1917

Gnist af den hellige Ild

Odense Theater
Direktøren
*25-29.10.1917
Odense, Tirsdag [24.10.19171]

Kæreste G. B.!

Min Kone fortæller mig i et Brev idag, at De har villet se mig og glæde mig med Ouverturen til "Cæsar". De véd vel allerede fra hende, at jeg færdes herovre og derfor har været lovlig undskyldt. Jeg havde lovet Aggerholm2 at hjælpe lidt med under Forberedelserne til Dr. Mantzius Gæstespil, og nu tumler jeg daglig rundt mellem Skuespillere, hvis Form og Væsen jeg ikke kender, og som ikke kender mit. Men det Ny og Ukendte har jo en Charme, og hos hver Skuespiller, selv hos 2 den ringeste, ulmer der jo en Gnist af den hellige Ild. Dén er jo i Virkeligheden det eneste varmende i denne kolde og forhærdede Verden – slukkes dén i et Individ eller i et Folk er dets Liv slukt.

Tag til Takke med denne lille Hilsen. Vi prøver med alle Hestekræfter for at blive færdig i rette Tid. Jeg vilde kun lade Dem vide, at jeg er Dem taknemmelig for Deres Venskab, og at mit 49aarige Hjærte banker 18aarigt, naar jeg tænker paa Dem.

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] kan dateres til 24.10.1917. tilbage
[2] Aggerholm: Svend Aage Aggerholm, 1875-1940, direktør for Odense Teater i årene 1917-22 og 1935-36. tilbage