Georg Brandes til Henri Nathansen
18. oktober 1917

Ouverture to fulde Timer

[torsdag 18.10.1917]

Kære Henri Nathansen

Da De er elskværdig nok til at interessere Dem for mine Produkter, tillader jeg mig at foreslaa Dem at komme til mig Søndag1 Kl 12½ og spise Frokost først, og dernæst høre paa en Ouverture2 som det vil tage to fulde Timer at læse højt.

Deres hengivne
Georg Brandes

18 Oct. 17

 
[1] søndag 21.10.1917. tilbage
[2] Ouverture: GBs dagbog 19.10.1917: "Brev fra Berger [Henning B., sv. forf.]. Indbød dem, Lis [Jacobsen], T. [Talitha Schütte], H.N. til at høre Indledningen [til Cæsar] efter Frokost Søndag." – Dagb. 21.10.1917: "Til Frokost Lis, T., Bergers, Nathansen kom ikke." – Dagb. 22.10.1917: "Brev fra Jeanne N. at H.N. er bortrejst nogle Dage." tilbage