Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 15. december 1916

dog noget, der hedder Jøder

Fr. VI Allé 12. 15/12 161

Nej, kære G. B., Argumenter taler til Forstanden, ikke til Følelsen. Og Deres Argumenter er for svage og modsigende til, at de kan besejre min Smule Forstand. Først benægter De, at der er Forskel paa Jøder og andre Mennesker – saa opstiller De Jøder som et Folk til Skræk og Advarsel. Der er altsaa dog noget, der hedder Jøder. Men jeg maa ikke skrive om dem, fordi deres Øjne og Næse er Dem imod. Nej, kære G. B. – Deres Brev gør ikke engang Deres Forstand Ære.

Tror De ikke, der er Jøder, som er mig imod? Ikke de stakkels galiziske, russiske og polske Jøder, som De forfølger med Deres Foragt – mange af dem har været hos mig og modtaget mig med deres Sjælsfinhed midt 2 i Elendigheden. Nej – der er en anden Art Jøder, som jeg foragter, og hvis forræderiske Dolke jeg har følt i min Ryg fra Feltraabet, der blev udstedt fra Hovedvagten2 ved "Flodens" Fremkomst: dén Bog lader vi ligge!

Deres Ord kan ofte saare mig – men Smærten holder sig ikke længe. Dertil holder jeg for meget af Dem.

Deres
Henri Nathansen

 
[1] fredag. tilbage
[2] Hovedvagten: d.v.s. Edvard Brandes, dengang redaktør af Politiken. tilbage