Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 13. november 1916

en Lyst at følge Dem

Fr. VI Allé 12 13/11 161

Min kære Herre!

Tak for det tilsendte 2det Hæfte af Voltaire-Bogen. Det Indtryk af Overherredømme over Stoffet, som 1ste Hæfte gav mig, befæstes ved Læsningen af Fortsættelsen. Det bliver et Pragtværk, værdig den, der skrev det, og den, der er skrevet om. Jeg tror, det er Dem en Befrielse at skrive Bogen, og den virker ved sin Friskhed og Klarhed befriende paa Læseren. Af Deres dybe Sympati for Stoffet farves Voltaires Skikkelse af en dobbelt Ynde – Deres og hans egen. De Udvækster, der skæmmer hans aandelige Fysiognomi drukner i det Væld af Kløgt og Charme, der udstraaler fra hans Væsen.

Jeg vil vente med at give Dem mit samlede Indtryk, indtil alle Traadene er 2 samlet i den Knude, som De holder i Deres Haand. Dette 2det Hæfte indeholder en saadan Rigdom af Antydninger og Hentydninger, af Milieuskildring og Staffage, Iagttagelser og Undersøgelser af Tid og Sted, at Ens egen Smule Viden og Indsigt tumler som en Nøddeskal paa Bølgerne. Jeg venter med Længsel Fortsættelsen – det er en Lyst at følge Dem paa den vanskelige Færd.

Modtag min varmeste Tak. Allerede da jeg havde læst det første Hæfte følte jeg, hvor det bar hen. Det bliver et Værk uden Lige i vor Litteratur. Hvor det glæder mig for Deres Venner og ikke mindst for Deres Fjender!

Deres taknemmelige og hengivne
Henri Nathansen

 
[1] mandag. tilbage