Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Mørdrup, Espergærde. 20. oktober 1916

inden sidste Haand paa Mesterværket

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten
[poststemplet:] Helsingør 20.10.16.

Mørdrup 20.10.16

Kære Herre!

Som De ser, er jeg atter i Deres Nærhed. Hvis De er hjemme Søndag Eftermiddag, kommer jeg og besøger Dem ved 7 Tiden. Passer det Dem, behøves intet Svar.

Hvor her er dejligt! Dette Kort skriver jeg paa Jærnbanehotellet i Helsingør. Jeg har gaaet Turen ad Strandvejen hertil. Hvad 2 mener De om at følges en Dag i Solskinsvejr. Jeg har taget mig denne lille Efteraarsferie, inden jeg lægger sidste Haand paa Mesterværket.

Hilsen til Fru Antoinette

Deres H. N.