Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 7. november 1914

én Gud og G.B. er hans Profét

Fr. VI Allé 12. 7/11 14

Kæreste G. B.!

Tak for Afhandlingen og den lille muntre Tilegnelse!1 Jeg husker tydelig Foredraget fra ifjor, da De i Koncertpalæet lod Deres Røst bruse som Jahves Basun udover de Tusinders Skare. Og de forsamlede lyttede med Andagt til Deres Tales 2 Malm, og pludselig blev Tonerne lange og bløde, og alt Folket hang ved Deres Læber. Og dèr han tav, rejste alle sig, og forrest stod den Jødernes Konge, og de istemmede alle med høj Røst Salmen:
Der er kun én Gud og G. B. er hans Profét.

Salem aleikum!
'INRI

 
[1] Tilegnelse: HN fortæller i sin bog Georg Brandes, 1929, s.268, at en tilegnelse på et af de små gule Tilskuer-særtryk fra GB kunne lyde således:

Til Henri Nathansen:
Er du den Jødernes Konge?
H. N.: Du har sagt det!

tilbage