Georg Brandes til Henri Nathansen
1. januar 1915

bedøved mig ved Arbejd

[fredag] 1 Januar 1915
Aften

Kære Nathansen

Tak for Deres venlige Nytaarskort. Jeg for min Del ser med bange Bekymringer Aaret imøde. Først fordi jeg har en nær Slægtning1 i Ilden. Dernæst fordi Fremtiden er saa mørk. For mig var det den største Rædsel, om den Blanding af Hellighed, Brutalitet og Selvforgudelse, som Tyskland repræsenterer, skulde sejre – det var for mig Udslettelsen af Alt hvad jeg vurderer højest. Paa den anden side kan Tyskland og Østerrig ikke slaas til Jorden uden grænseløs Jammer. Jeg kan derfor ikke vente noget Godt, allermindst af "Guds" Hjælp. Jeg har – som vistnok De – bedøvet mig ved haardnakket Arbejd, 16-17 Timer daglig.

Deres hengivne
Georg Brandes

Det eneste Nytaarsbesøg, jeg har havt, var den franske Minister.
 
[1] Slægtning: svigersønnen. tilbage