Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 21. oktober 1914

jeg har levet meget ensomt

Fr. VI Allé 12 21.10.14

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

I Hast disse Linier! Jeg hører til min store Forfærdelse af G.B., at Deres Kone har været meget syg. Send mig kun to Ord paa et Kort, om hvordan hun har det. Efter G. B.s Udtalelser havde hun været meget angrebet. Jeg har ikke anet det mindste. Har hun det saa godt, at De kan tale med hende, saa 2 hils hende mange Gange fra os begge og sig, at vi ønsker og haaber, at det snart maa tegne lysere. Alt er jo snart saa trist, at man ikke mere tror paa, at Solen kan skinne mildt og fredeligt over denne Verden.

Maaske kigger jeg ud til Dem en Gang i Efteraaret, naar Deres Kone atter er oven Senge. Jeg længes ofte efter at tale med Dem – jeg har levet meget ensomt, siden vi saaes. Hjærtelig Hilsen Deres H.N.