Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 6. november 1913

atter Stenen op ad Bjerget

Fr VI Allé 12. 6/11 131

Kæreste G. B.

Jeg erfarede først forleden af Fru Rung, at De ikke var rejst2, og jeg havde haft i Sinde at besøge Dem idag, men en Forkølelse, som har plaget mig i den sidste Ugestid, er vendt tilbage, og idag er jeg saa daarlig tilpas, at jeg tænker paa at lægge mig. Saa snart jeg kan, skal jeg se at skaffe Oplysninger om Skuespiller Eckardts Papirer og sende Dem Besked.

2 Jeg har naturligvis ærgret mig noget over den Medfart, mit Stykke3 fik. Men jeg havde ventet det og var forberedt paa Slaget. Det var et Lystmord. Sjælden har jeg set Mennesker bade sig med større Vellyst i en Kollegas Blod end her. Det var ægte Jødeblod, og det smagte!

Men det er sundt at føle sig venneløs og stole paa sig selv og ingen anden. Saa ruller jeg da atter Stenen op ad Bjerget.

Deres
H. N.

 
[1] torsdag. tilbage
[2] ikke var rejst: skemaet for GBs ophold i England forelå først 3.11.1913; GB rejste dertil 21.11. tilbage
[3] Stykke: Affæren blev anmeldt af Poul Levin i Illustreret Tidende 2.11.1913. tilbage