Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 5. november 1913

forny mit Indtryk

5 Nov 131

Kæreste H. N.

Mange Tak for Deres Bog, som jeg lige nu modtager. Jeg glæder mig til at forny mit Indtryk af Stykket.

Turde jeg spørge Dem: Véd De, hvem der kunde være i Besiddelse af den afdøde Skuespiller Laurids Eckardts2 Papirer. Udgiverinden af Lewinsky's3 Biografi, der har fundet hele Pakken af Eckardts Breve, vil gjerne have Lewinsky's og lade dem trykke. Hun har [..?] skrevet til det kgl. Teater og ikke faaet Svar.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Onsdag. Korrespondancekort adresseret til "Hr. Henri Nathansen / Frederik VIs Allé 12 / F". Poststemplet "Kjøbenhavn Ø 5.11.13; 2-3 E; Kjøbenhavn F 3.OMB 5.11.13". tilbage
[2] Eckardt: Lauritz Andreas Eckardt, 1829-89. tilbage
[3] Lewinsky: Josef L., 1835-1907, østrigsk skuespiller. tilbage