Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Skibstrup. 26. juli 1913

driver med daarlig Samvittighed

Skibstrup pr. Hellebæk 26/7 131

Min kæreste Herre!

Modtag en lille Hilsen herude fra Bondelandet. Jeg driver med en daarlig Samvittighed – af denne Grund har jeg aldrig kunnet holde nogen rigtig Ferie, og jo ældre jeg bliver, jo følsommere bliver mine moralske Tilbøjeligheder.

Jeg haaber De nu er oppe og møder mig frisk og munter, naar jeg kommer tilbage til Sodoma. Min Kone beder hilse. Reumerts ligesaa.

Deres H. N.

 
[1] Lørdag. Postkort med motiv: Fratergaarden Sortebrødreklostret Helsingør, adresseret til "Hr. Prof. Dr. phil. Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststemplet "Hellebæk 28.7.13; 7-10 F". tilbage