Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 29. juli 1913

en meget slem Tid

*29/7 131

Kjære Henri Nathansen

Jeg har havt en meget slem Tid og døjet meget. Idag har jeg for første Gang været oppe, og jeg haaber det vil lykkes, skønt jeg endnu ikke kan vide det, da jeg kun har gaaet faa Skridt. Jeg er meget haardt angrebet, selv om Betændelse ikke mere er akut. Efter mer end tre Ugers Sygeleje er jeg naturligvis noget svag.

Min bedste Hilsen til Deres Frue og til Marcellus2. Idag havde jeg et Besøg af Frk. Nissen3. – Jeg har skrevet et Par Artikler.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Tirsdag. Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. Henri Nathansen / Skibstrup / pr. Hellebæk". Poststemplet "Kjøbenhavn 29.7.13; 10-11 E; Hellebæk 30.7.13; 7-10 F". tilbage
[2] Marcellus: Poul Reumerts øgenavn. Marcellus er en birolle i Hamlet. tilbage
[3] Frk. Nissen: "Besøg af Gerd Egede Nissen der blev mer end 2 Timer" (GBs dagbog 29.7.1913). Se HNs brev 30.1.1913 tilbage