Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 3. april 1913

alligevel en smuk Bog

[På konvoluttens1 bagside:] Jeg har læst Söderbergs Bog færdig, lige nu da jeg sender Brevet afsted. Det er alligevel en smuk Bog, skønt utilfredsstillende. Men er Livet anderledes? Eller skal Kunsten netop have dét fremfor eller udenfor Livet, at den tilfredsstiller? Maaske. Jeg har ikke Tid til mere Filosofi, da jeg staar paa Trinbrædtet og skriver med Fyldepen. Farvel farvel ... Og tåget rullade ...

 
[1] Konvolut, der må have indeholdt Nathansens brev af 2.4.1913. Forsiden: "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Hôtel Santa Lucia / Neapel (Napoli) / Italia". Poststemplet "Kjøbenhavn F. 3.4.13; 12-1 E. Napoli Centro 6.4.13". tilbage