Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Düsseldorf. 21. september 1912

blandt unge Mennesker

Hotel Heck, Blümenstrasse 16/181

Kæreste Herre!

En hjærtelig Hilsen i Hast. Jeg er kommet hertil og er – takket være Deres Brev – som blandt Venner. Fru Dumont og Hr. Lindemann2 har bedt mig hilse Dem mange Gange. Vi prøver nu paa Stykket3, det er anstrængende for mig i nye Forhold og blandt unge Mennesker, men de gaar paa med Liv og Lyst, og det gaar nok.

Bed for mig hos de højere Magter, som De naturligvis er paa Hat med.

Düsseldorf, den Lørdag [21.9.1912]

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Brevkort adresseret til: "Herrn Professor Dr. Georg Brandes / Kopenhagen / Strandboulevard 27 / Dänemark"; omadresseret til: "Brøndums Hotel / Skagen". Poststemplet "Düsseldorf 21.9.12, København 22.9.12". tilbage
[2] Fru Dumont og Hr. Lindemann: teaterledere på Düsseldorfer Schauspielhaus. tilbage
[3] Stykket: Indenfor Murene. tilbage