Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 18. april 1910

som en Pjolter mod en Drue

Allégade 15 A. 18/4 101

Kære Hr. Professor Brandes!

Tak for Deres Brev. Tro mig, jeg forstaar at skatte Værdien af det Venskab, som jeg syntes at skimte mellem nogle af dets Linier. –

Du gode Gud, hvor dog Norge maa være langt tilbage. Et Tegn paa sjælelig Kultur er dog dette: at forstaa en Spøg selvom den – eller maaske netop naar den strejfer En selv. Deres Tale er jo fuld af gennemsigtigt Lune, og kun en Gaas kan stanse foran den og tro, at det er en fornærmelig Leverpostej. Men tænk ogsaa 2 hvor kluntet den norske Spøg er, uden Duft, uden Ynde – som en Pjolter2 mod en Drue. Er ikke et Land som dets Kvinder? Og savner ikke de norske Kvinder "Buket"?

Tak ogsaa for Billedet. Det er bedre end de indenlandske Portrætter af Dem. Men jeg har paa min Væg et lille Billede fra San Remigio – det er det bedste, jeg kender af Dem. Skønt alligevel, det allerbedste, det har jeg inde i min taknemmelige Erindring.

De talte om at rejse bort. Maa jeg komme op til Dem en Eftermiddag i Ugen og sige Farvel

Deres
Henri Nathansen

 
[1] mandag. tilbage
[2] Pjolter: norsk betegnelse for en sjus. tilbage