Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15A. 7. marts 1909

en stor, forfriskende Bølge

Allégade 15 A. 7/3 091

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres lille Brev. Ja, jeg er glad – kan De forstaa. Jeg havde jo ikke drømt om det, der skete2, ikke i min vildeste Fantasi. Men godt at det gik, som det gik – det er dog lykkeligt at bæres oppe af en stor, forfriskende Bølge.

Jeg vilde have været hos Dem, men min Kone sagde, De havde Influenza, og den er vor Dødsfjende, siden vi havde den sidst – min Kone i 4 Maaneder. Jeg rejser nu paa Tirsdag til Aarhus med Fru Valdemar Andersen3 for at besøge Manden, som arbejder paa Udstillingen4. Naar jeg saa i Slutningen 2 af Ugen kommer hjem, ser jeg op til Dem.

Jeg vilde gærne have været i Teatret, naar De og Deres Hustru var der. Men paa Torsdag er jeg der jo ikke. Naa – det gaar nok uden min Hjælp. Det spilles paa mange Punkter ganske vidunderligt.

Mange Hilsner til Dem begge fra os

Deres
H.N.

 
[1] adresseret til "Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Halls Allé 13" og poststemplet "Kjøbenhavn 8.3.09". tilbage
[2] det, der skete: den positive modtagelsen af Nathansens skuespil Daniel Hertz. tilbage
[3] Valdemar Andersen: maleren og tegneren Valdemar Andersen (1875-1928), der udsmykkede en del bygninger på udstillingen i Århus 1909. Hans kone hed Marie Emilie Jacobsen. Vald. Andersen malede Nathansen 1907 og 1909. tilbage
[4] Udstillingen: Landsudstillingen i Århus åbnede officielt 18.5.1909 og varede til 3.10. tilbage