Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15A. 8. juni 1908

fra en kold pinse på Frederiksberg

[pinselørdag 8.6.19081]

Kære Hr. Henrik Pontoppidan! Tak for Kortet og til Lykke med Lejligheden2. Jeg sidder her med Petroleumsovn og holder Pinse. Her gaar fæle Rygter om, at De er den anonyme Forfatter til en Forsvarsroman "Dommens Dag"3, og G. B., som var her igaar udkastede dristige Gisninger i saa Henseende. Jeg sagde ham, at Rygtet ogsaa gik om, at han var Forfatteren med Rist4 som Straamand. Ja, man skal være anonym. Havde jeg været det i Tide, vilde min anonyme Skalle forlængst være blevet kranset paa Kapitol. Nu maa den nøjes med Tornekronen.

Vi har det godt. Paa Altanen snoer den vilde Vin sig højere og højere, og Pelargonierne strutter i Kasserne. Rung har lejet 4de Salen til Efteraaret, saa nu mangler vi kun en Lyriker paa Knasten. Her er forresten dejligt trods Digtere og Kulde og Pinse. Udenfor mit Vindu blomstrer Frugttræerne i Gartnerhaven (sparsomt i Norden5), og henne i Frederiksberg Have traver Søndagspublikummet i hvide Kjoler og høje Hatte og med en Hær af Barnevogne. Nu og da titter Solen ind ad mit Vindu og blinker til Petroleumsovnen med det røde Øje.

Hvor vil De hen til Sommer? Vi tænker saa smaat paa Vesterhavet eller Fanø, jeg tror ikke vi fører Hus iaar, men lægger os paa Hotel en Maanedstid. Det kan ogsaa være morsomt til en Afvexling, og saa kan man da tage bort, naar det ikke morer En længer. Jeg havde megen Lyst til forinden at se op til Dem en Dag, naar De ikke har andet at gøre. Naar De en Dag føler Dem oplagt, saa send Bud efter mig.

Ja, nu maa De undskylde, men nu skal jeg til at klippe Kuponer til Terminen. Ellers bliver jeg ikke færdig.

Mange Hilsner
Deres
Henri Nathansen

 
[1] uden dato, men poststemplet "Kjøbenhavn 8.6.08". Adresseret til "Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Hillerød". tilbage
[2] Lejligheden: Først i slutningen af september flyttede HP til Halls Allé, men kan have gjort aftale om den. Den omtalte Kort kendes ikke. tilbage
[3] Dommens Dag: af Karl Larsen (1860-1931), en roman om en tænkt krig mellem England og Tyskland, udgivet anonymt 1908 som led i forsvarsdiskussionen. Romanens fantasi om Danmarks overrumpling og besættelse kom på mærkelig måde til at foregribe begivenhederne 9. april 1940. tilbage
[4] Rist: forfatteren, oberst F. R. Rist. tilbage
[5] sparsomt i Norden: første linie i en studentersang af Otto Lindblad. tilbage