Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Voksenkollen, Norge. 4. februar 1907

Hans im Glück anmeldt i Tyskland

Voksenkollen1, Mandag2

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg har lige nu modtaget indlagte3 fra Hans Land4. Formodentlig er det til det Ugeskrift, han udgiver for Reklam5 i Leipzig. Det hedder, saavidt jeg ved "Universum"6. Jeg tænker, det kan more Dem at se det – derfor sender jeg Dem det med det samme.

Jeg er pludselig bleven lidt daarlig idag. Jeg tænker, det er Taagen, som siver ind ad alle Sprækker. Sol gør letsindig. Da den var her, lod jeg, som det var Sommer og gik frækt i aaben Jakke og tynde Bukser. Maaske derfra disse Taarer!

Om en Ugestid vender jeg Næsen hjemad. Saa har De maaske taget Teltet paa Nakken og er gaaet over Kongeaaen. Jeg har nu paa Fornemmelsen, at Rejsen gaar mod Syd.

Ses vi ikke forinden, saa lev vel! Et lille Livstegn fra Dem nu og da vil gøre mig glad.

Deres
Henri Nathansen.

 
[1] Voksenkollen: højdedrag 13 km nordvest for Oslo. tilbage
[2] Mandag: mandag 4.2.1907. På brevet er der med fremmed hånd noteret: "Poststemplet 5/2 07". tilbage
[3] indlagte: et korrekturark med en anmeldelse af Hans im Glück, den tyske oversættelse (Insel-Verlag, Leipzig) af Lykke-Per. Anmeldelsen er undertegnet Hans Land. tilbage
[4] Hans Land: pseudonym for den jødiske forfatter Hugo Landberger (f.1861; forsvundet i 1938), tysk forfatter. [kilde: Wikipedia] tilbage
[5] Reklam: Reclam Verlag, kendt fra lanceringen i 1867 af billigbogserien "Universal-Bibliotek", der bl. a. udsendte Henrik Ibsen i kæmpeoplag. tilbage
[6] Universum: Illustrierte Zeitschrift für die Deutsche Familie. Udgivet 1884-1943, fra 1898 under navnet Reclams Universum. tilbage