Henri Nathansen til Georg Brandes
3. november 1906

Lyset som aldrig dør

Nye Slægter vil sænke dit Navn i Efteraarstaagers Slør –
Vaaren vil atter briste og blomstre over de danske Øer,
atter din Aand sin hvide Vinge vil løfte for bliden Bør – –
det er din evige Ungdoms Længsel mod Lyset som aldrig dør.

3 November 19061

Henri Nathansen

 
[1] 35 års dagen for GBs første forelæsning på Københavns Universitet. tilbage