Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 22. oktober 1908

gid De kunde komme

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

Klareboderne 3
København, d. 22/10 1908

Kære Henrik Pontoppidan!

Vore Breve maa have krydset hinanden, hvis De overhovedet har faaet mit Brev; thi jeg tror, det blev adresseret til Hillerød.

Tusind Tak for Deres. Det glædede mig i ganske særlig Grad.

Ja gid De kunde komme til min Fest1. Det er ikke tomme Ord, naar jeg siger, at De er en af dem, hvis Nærværelse jeg vilde sætte størst Pris paa.

Men De skal selvfølgelig ikke komme, hvis De ikke føler 2 Dem oplagt eller hvis De finder, at den Slags Fester er kedelige og taabelige.

Venligste Hilsen
Deres hengivne
Peter Nansen.

 
[1] min Fest: 25-års forfatterjubilæum på Hotel d'Angleterre 26. oktober. tilbage