Sophus Michaëlis til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hellerup. 17. december 1913

Et Haandtryk

Hellerup, 17. Decb. 1913.

Kære Herr Henrik Pontoppidan.

Et Haandtryk af Dem, kære Mester, hvis Digtning jeg altid har beundret, var for mig mere værd end hundrede andre Hilsener. Hjertelig Tak!

Deres hengivne
Sophus Michaëlis.