Karin Michaëlis til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Thurø. 14. august 1916

Kom men ikke under en Uge

[Thurø 14.8.19161]

Kære Henrik Pontoppidan –

De skal faa det fredeligt og rart, en lille Baad med Sejl og uden Ror, ingen Badehus og stor Have med ingen Frugt netop nu. Det værste vil sikkert blive, at De daarligt faar Lov at sove, da vi bægge jo helst taler os ind i Evigheden.

Jo, vil De arbejde, skaffer jeg Dem Ro som intet Steds paa Jorden. Et helt Hus for Dem selv, De kan laase af, tage Nøglen i Lommen, lade som om vi ikke eksisterer og faa Maden rakt ind gennem et Vindue.

Her er langt kønnere end ved Randers – men De vil nok synes, Naturen er altfor sødladen.

Kom naar De vil, bliv saalænge De vil men ikke under en Uge. Thi, en Gæst, der vandrer ind og strax forsvinder, skaber hos de tilbageblivende stor Tristesse.

Og det var jo ikke Meningen.

Jeg har en Flaske Portvin, der er rent oldnordisk gammel, den gemmes til Dem – jeg forstaar mig ikke paa Vin, og Herdis faar den ikke alene.

Med Hilsen til Deres – meget bedre – Frue er jeg Deres i mange Aar paa Afstand hengivne Karin Michaëlis
 
[1] brevet er skrevet på side 4 af et brev fra Herdis Bergstrøm til HP med denne dato. tilbage