Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Råsunda. 20. september 1922

leva utomlands någon tid

Råsunda 20 Sept. 1922

Käre gamle vän,

nu har du säkert lämnet ditt vindomsusade sommar-Tusculum och med din fru under armen åter hållit ditt intåg i det lille vackra hemmet vid gatan med det lustiga namnet. Sedan 14 dar befinna vi oss också i vårt Råsundahem och innan jag (som jag hoppas kunna!) dyker ner i mitt arbete, måste jag än en gång tacka din fru och dig för den vänskap och gästfrihet, Ni överhopade oss med under 2 vårt besök på "Bredhøj". Det var en särskilt treuga Dei1 över de dagarne därför stå de för vårt minne som de enda solskensdagar, denna sommar beskärt oss. Resan över Bälten var också en lusttur, men vi lämnade Köpenhamn dagen efter i ett skyfall och därmed var det slut med sommarn. Visserligen upplevde vi ännu några varme dagar både i Göteborg och på det vackre Hällekind vid Strömstad – och äfven sedan vi kommit hem – men hösten var i luften – och oro för min hustrus befinnande gjorde ju sitt till att skymma 3 i sinnet. Omedelbart efter det vi kommit hem gick hon till en skicklig specialist och han lyfte strax det meste av bördan från oss. Av honom behandlas hon nu och är redan bättre. Vissheten att hon inte behöver underkasta sig någon farligare operation, har väl gjort sitt att stimulera och när lynnet blir bättre, känns hjärtat inte så tungt. Naturligtvis är hon ännu svag, skulle behöva vila ett år från hushåll och bekymmer, men hon akar bättre än både jag och hon själf trodde de dagliga sysslorna. Livet är dessvärre inte sådant att en liten författerfru kan få stanna på Bredhøj ett år och bli ompysslet av en 4 i hjärteangelägenheter så sakkunnig, klok och intagande barmhertighetssyster som din fru. – – Om Ni verkligen bestämma er för att leva utomlands någon tid, hoppas vi att Ni ger oss en vink! Finns det minste möjlighet då, komma vi.

Laurinarne har vi ännu inte sett men vid första tillfälle jag får Thorsten mellan skål och vägg, skall jag tala med honom angående förlagets utfästelse till dig och jag är tämligen viss om, att din vilja blir lag. Förlaget är skyldig dig en upprättelse i känslan av att det på sämsta möjliga sätt tillvaratagit dine intressar i den svenska bokmarknaden.

Hjärtlig hälsning till er båda från min hustru och

din tillgivne
Axel Lundegård

 
[1] treuga dei: gudsfreden, der i middelalderen betød en udsættelse af fjendtligheder. tilbage