Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Råsunda. 23. december 1918

svansen i vädret

Råsunda 23 Dec. 1918

Käre gamle vän,

först och främst en hjärtlig julhälsning till din fru och dig från min hustru och mig.

Och så tack för brev och bok1. Boken ha vi båda läst med glädje, som du nog kan förstå. Vi äro ju i så hög grad trosförvanter! Själva andan i ditt kärleksäventyr är ju fullständigt i överensstämmelse med andan i min tillägnansdikt. Vi ha suttit på hundra mils avstånd från varandra och samtidigt låtit samma världsåskådning kristallisera ut sig i var sin dikt.

"– i Kærligheden mellem Mand och Kvinde er Guddommen nærværende og gør os delagtige i udødeligt Liv."2

Med stor glädje motser jag de återstående 2 banden av serien "De Dødes Rige". "Storeholt" fick jag – och om de följande finnas begravna i din boklår, reserverada för mig, så vill jag gärna vänta på dem, tills du åter kan packa upp. Det dröjar väl inte så länge nu? Enligt vad svenska tidningar haft att berätta, skulle du med din fru under armen hålla ditt intåg i Kamma Rahbecks "Bakkehuset".

För att återkomma till böckerna så har jag ju hela raden av dina verk i originalupplagorna och vill gärna ha den fullständig. "Isbjørnen" lånte jag en gång ut till en redlig X., som aldrig återlämnade lånet. Men på en bokauktion kom jag över Strindbergs f.d. ex. av samma bok, med din tillägnan och därjämte hans egen namnteckning.

"Muld" och "Det forjættede Land" har man senare stulit från mig. Och dem hade inte Strindberg, så dem kunde jag inte få ärva av honom. Men jag skall jaga i antikvitetsbokhandeln, om jag kommer till Danmark.

"Lykke-Per"s svenska bror har jag fått av översättarinnan. Hon kom ut och läste sitt manuskript för mig i början. Och så vitt jag förstår har hon gjort ett mycket 3 duktigt stycke arbete. Hon hör inte till yrkes-pennskaften; detta är visst hennes första översättning. Men hon har huvud och kunskaper. Och med sina klipska ögon har hon lyckats undgå de grodor, som alltid lura på den som översätter från danska till svenska. (En berömd kritiker översatte för ett tiotal år sen "Den skinsyge Greve" med "den skinnsjuke greven"!) – Också med stilen har din översättarinna lyckats förvånande bra. Det är ju inte snick-snack att tolka en stilens mästare, som ägnat ett liv åt framställningens konst. Men en intelligent och saklig tolkning återspeglar i de flesta fall originalet så pass tydligt, att till och med skenbilden präglas av ursprungsklon.

"Det är med översättningarne som med fruarne – de vackraste äro inte alltid de trognaste" – jag går inte i borgen för att citatet är ordagrannt, men det är av Tegnér. Om jag ställdes i valet mellan en trogen eller en vacker översättning, skulle jag avgjort välja den trogna. (Naturligtvis med en hemlig förhoppning, att den också skulle visa sig vara den vackraste.) – Fröken Ljungbergs översättning är trogen och återspeglar just därför rätt så lyckligt originalets konstnärliga hållning.

4 Andra bandet är ute i julmarknaden. Det är meningen att tredje skall komma i Mars.

Om min egen diktsamlings mottagande har jag inte mycket uppbyggligt att mäla. Jag har nu kommit i det förhållandet till min samtid, att så fort jag öppnar munnen, får jag på käften. – Du skall tänka, att jag är den enda av mina samtida som ingen officiell ställning innehar. Och det är ju misstänkt! Allmänheten frågar sig själv: vad kan skälet vara till, att den där gamle hudiken ingenting är? Och svaret som liggar närmest är: han duger naturligtvis ingenting till. – Under sådane omständigheter ha också kritikens bulldoggar fritt spelrum – de känna inte mer än två uttrycksmedel: svansviftning eller skäll. Och de ha ingen anledning att vifta för mig!

Men jag börjar få igen mina krafter, både kroppsligen och andligen. Och jag är då ense med dig i vad du sägar om skapande arbete. Alltså framåt! Jeg undrar om jag inte har åtskilligt på hjärtat än. När jag har svansen i vädret, känns det så.

Lycka till med allt vad du själv har på stapeln! Fins ingen Prometeus i Danmark, som kan skaffa dig Petroleum?

Hälsning och handslag till din fru och dig själv från min hustru och din mycket tillgivne

Axel Lundegård

 
[1] bok: Et Kærlighedseventyr, der udkom 16.10.1918. tilbage
[2] udødeligt Liv:Et Kærlighedseventyr s. 134. tilbage