Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 27. september 1909

gærne have noget af Dem

Lille Strandstræde 24.
27/9 1909.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Da jeg nødig vil komme til Dem paa en Tid, der ikke passer Dem, tillader jeg mig at sende Dem dette Brev, idet jeg dog tilføjer, at jeg meget gærne vil søge Dem, hvis De efter at have læst det ønsker en Samtale.

Mit Ærinde er dette:

Fra Januar 1910 overtager jeg Redaktionen af "Tilskueren". Min Mening er at forsøge paa at skabe et Tidsskrift, der uden paa noget Punkt at give efter for Publikums lave Instinkter og paa Trods af Dagspressens demoraliserende Indflyelse skulde fængsle de gode Læsere. For at naa dette maa jeg have Hjælp af 2 en Række Skribenter, og jeg vil da gærne spørge Dem, om De vil gøre Tidsskriftet den Ære at være dets Medarbejder1. Jeg vilde meget gærne have noget af Dem i Januar-Heftet. Hvis De ikke ønsker at offenliggøre en Novelle saa en Artikel om hjemlige Forhold. Jeg kunde tænke mig nogle Dagbogsblade som dem, De i sin Tid skrev i "Børstidende". Vil De tænke over Sagen, og vil De venligst sende mig et Svar?

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
Poul Levin

 
[1] Medarbejder: Pontoppidans artikel "En Balance-konto" kom i Tilskueren for december 1909, altså i Valdemar Vedels redaktørtid. tilbage