Svend Leopold til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Øster Farimagsgade 12. December 1911

maa jeg lade Brevet trykke

Ø. Farimagsgade 12,4
[dec. 19111]

Kære Hr. Pontoppidan!

Hvor De har glædet mig med Deres Brev2! Jeg er Dem dybt taknemmelig! Tak! De kan nok tænke Dem, at det virkede beroligende paa mig at læse Deres Anerkendelse efter saa mange hadefulde og grove Overfald i Pressen. Navnlig har Hr Poul Levin været ude paa Krigsstien. Min Stilling er ikke misundelsesværdig. Men hvad! – Bogen3 er jo en Satire – og nogle føler sig vel ramte.

Kære Hr. Pontoppidan, jeg kommer her med en Bøn til Dem – – maa jeg lade Brevet trykke – det vil virke overordentlig til min 2 Fordel – og der staar jo intet i Deres Brev, som ikke har med Litteratur og litterære Forhold at gøre.

Det vil beskæmme de smaa gule Jøder4, at De dog finder noget godt ved mine Bøger! Enten i "Vort Land" eller "Politiken" vil jeg saa offentliggøre det. Giver De mig Lov dertil?

Byen her ligger under et Grydelaag af Mulm, alt er sort af Slud og Slam, og Litteraturen staar paa Frøken Sick, Selma Lagerløf, Jenssen5, Knudsen og Bojer. Dér har De Retterne! Paa det kongelige Teater spilles "Julius Cæsar"6, der mest af alt minder om en romersk Badeanstalt, hvor Personalet er i Oprør af ukendte Grunde.

3 Nu kommer Julen!

Jeg, og alle Deres mange Venner i Danmark ønsker Dem Sundhed og fuldkommen Helbredelse.

Endnu en Gang Tak for Brevet, der virkelig har glædet mig meget.

Deres hengivne
Svend Leopold.

 
[1] året må være 1911, hvor Pontoppidan opholdt sig i Wiesbaden (jf. "Deres mange Venner i Danmark"). Svend Leopold boede Øster Farimagsgade 12,4 i årene 1911-18 (iflg. vejviseren). Den forestående Jul og opførelsen af "Julius Cæsar" peger på december måned. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage
[3] Bogen: formentlig satiren Professor Filurius. Eventyr og Fantasier (1911). Bogen blev anmeldt af L.C. Nielsen i Politiken 15.12.1911. tilbage
[4] smaa gule Jøder: udtrykkets oprindelse og mening har vi forgæves eftersøgt. tilbage
[5] Jenssen: formentlig Johs. V. Jensen. tilbage
[6] Julius Cæsar: Shakespeares tragedie havde premiere 30.11.1911 på Det kgl. teater og opførtes endnu fem gange inden jul, frem til og med 13.12.1911. tilbage