Dina Lea til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søndre Fasanvej 53, Frederiksberg. 1. maj 1934

grundmotiver hos Kinck


1 mai 1934
Søndre Fasanvej 53. 4.
F.

Kjære herr Pontoppidan!

Bare en liten hilsen da jeg stadig tenker på Dem. –

Håper De har det bare godt i disse tidlige strålende sommerdage. –

Veiret er nesten altfor fint til dypsindig arbeide. – Men jeg henger da i, så godt jeg kan, med Kinck – som jeg med studielån, om ikke stipendium skal concentrere mig om et års tid. – Til det som er gjort før og med forhåbentlig eller sikkert adskillig rikere fremsetninger måtte det kunde bli noget. –

Jeg har efterhvert som jeg igjenleste mig inn i stoffet, spekuleret adskillig på arbeidets anlegg, – siden emnet stoffet er så overveldende stort, gjelder det jo at gjøre et rigtig centralt grep ned i det. – Og jeg er hittil kommet til noget slikt som "grundmotiver" i de italienske diktdramar. Tenker mig at det vilde gi større enhet, mere samlethet enn det at skrive om de fire dramaer efter tur. – Og så vil mit gamle arbeide føies inn i denne sammenheng. –

Tusen takk for sist, kjære mester! – Man går altid meget rikere fra Dem, – det er altid en stor 2 oplevelse, – men dette er jo selvfølgeligheter at si. –

Om nogen dage utdeles Nansenfondet som jeg har søkt. – Og det vilde ikke være så verst opmuntrende om der omsider vanket en behagelig overraskelse fra universitetet derhjemme. –

Mange hjertelige hilsner!

Deres hengivne
Dina Lea

jeg var ute hos Vald. Vedel en vårdag nylig. – Han skriver om 11te århundredes litteratur√ til en stor europ. litteraturhistorie som utkommer i Frankrig. – Han vilde ikke avslå en slik henvendelse, betragtet det visst som en honør sak, men det er nok et forbistret arbeide, – det er 30 år siden han arbeidet på den kant, – og så skal det hele samles på 25 sider!