Dina Lea til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Haugeveien 13, Bergen. 29. oktober 1930

Jeg liker når De er "slem"

Haugeveien 13III
Bergen 29 okt. 1930

Kjære herr Henrik Pontoppidan

Store mester! tusen, tusen takk!

Det var en så stor glede som ventet mig da jeg lørdag kom hjem, og De kan tro at denne discipel har hat mange lykkelige stunder siden, – i Deres selskap – har jeg ligget og lest ut over natten, eller f.eks. søndag form. – og om aftenen, – og brukt papirkniven og gledet mig over at det også rent kvantitativt er en stor bok. –

Der var jo, skjønt jeg trodde jeg hadde lest alt, desuten ting jeg aldri hadde sett. – Det er ret deilig. – Og jeg gleder mig til en langsom vandring gjennem samtlige 407 sider1, – men foreløbig så har jeg ikke hat ro til det. – Jeg synes det er imponerende hvad De, trots 2 alle ydre hindringer har kunnet gjøre, – disse nye utgaver og omarbeidelser. –

Et kjærlighedseventyr er jo kommet i en helt ny skikkelse. Der er det, som for mig kommer som svar på noget som jeg så ofte har tenkt, og visst også har skrevet til Dem, – skjønt jeg jo ikke ante noget nærmere: utdypningen, – de grenseløse muligheter på den kant. –

Jeg har så meget jeg skulle sagt, så jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. – Alt episodisk er jo borte nu, – ens instinkt sier jo at dette er den eneste sanne utgang, – det dyrekjøpte, verdien kommer så meget sterkere frem, mot dødsbakgrunnen, på samme måte som man kan prøve et kunstverks sannhet ved på en måte√ å ta det med sig√ ut i naturen, – slik kan man jo prøve livsverdiene ved å føre døden inn. – (Dette er nok meget dårlig uttrykt). Der var i denne novelle moget som utvilsomt hører til det skjønneste De i det hele har skrevet, – skjønt stedet var mindeverdig fra før, så er der nu kommet 3 noget nytt til, som der bare er ett ord for: sublimt. Jeg for min part blev så dypt beveget at det sjeldne hendte at jeg likesom løftedes ut under et større himmelhvelv, – og som hvor slikt times mig, så måtte jeg ha de linjer det gjaldt festet i hukommelsen før jeg kunde legge boken bort. – Men da jeg så lå i min seng om natten og var så fyldt av dette, blev ordlyden pludselig borte fra mig, og jeg brøt mit hode. – Men da jeg vågnet neste morgen, i samme øieblikk så var ordene der. –

Dette er et såre ufullkomment brev, men vilde så gjerne ha nogen linjer avgåede nogenlunde snart. – Og så blir det iallfall en første takk. –

Tusen takk igjen, – og fordi De skrev i boken. – Det er, utrolig nok den eneste jeg har, – for i de senere år, i variable livsforhold og stadig på flyttefot, så har jeg vendt mig av med å kjøpe bøker. Og i den tid jeg var "samler" da var jeg ikke kommet så langt som til Dem. –

Men så er det deilig, kan De tro, med en slik fin 4 start – for det er nok meningen, når jeg blir fastboende engang i tiden å innhente det forsømte, da skal jeg skaffe mig helst hvert evige ord som er utgått fra Deres pen. –

Nu skal toget gå om en liten stunn så jeg må nok avbryte. –

Gleder mig til altsammen. –

Den siste Reisen gjennem livet virket på mig som i sin tid Kincks myte Færden.

Ser at Vinterreisen hist og her er blitt litt mindre "slem". – Det er visst dette som jeg også har merket hvor Kinck foretok rettelser, at det pregnante uttrykk√ undertiden erstattes med noget som trenger flere ord gir en mere nuanceret sannhet og derved blir til indre vinning. –

Jeg liker Dem forresten så godt når De er "slem", De hadde lov til det. –

Undskyld at brevet er så dårlig!

Mange hilsener!

Deres
taknemmelige Dina Lea

 
[1] 407 sider: sidetallet viser at bogen er Noveller og Skitser. Et Udvalg, tredie bind, der udkom 4.10.1930. tilbage