P.S. Krøyer til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skagen. 13. august 1883

Almindelig Jubel

Telegram indleveret i Skagen 13-8-1883 Kl. 8 T. 10 M. Eftermiddag.

Til Henrik Pontoppidan
Hjørlunde pr. Ølstykke

Aftenakademiet drikker Dus med literært Bi- og Aftræde1. Du! Du! Almindelig Jubel. Fyrværkeri. Vi er ved Stegen.

Anna Ancker2, Bjørk3, Krohg4, Krøyer5, Lundh6, Peters7, Eiler Petersen8, Carl Locher9, Krouthen10, Doctor Larsen11, Degn Brøndum12.

 
[1] Bi- og Aftræde: Bitræde: accept, tilslutning. Aftræde: tilbagetrækning, fratræden. tilbage
[2] Anna Ancher: (1859-1935), siden 18.8.1880 gift med Michael Ancher (1849-1927); ægteparret venter deres første barn, Helga, født 19.8.1883. tilbage
[3] Bjørk: Oscar Björck, svensk maler (1860-1929) som havde malet et pastelportræt af HP. tilbage
[4] Christian Krohg: (1852-1925) Han havde fødselsdag den 13. august. tilbage
[5] Krøyer: P.S. Krøyer (1851-1909). tilbage
[6] Lundh: Charles Lundh (1856-1908), norsk maler. Hans første år ud af syv på Skagen. tilbage
[7] Peters: Wilhelm Peters (1851-1935), norsk maler. tilbage
[8] Eiler Petersen: Eilif Peterssen, norsk maler (1852-1928), var på Skagen for første gang; uddannelseskammerat til Michael Ancher; i 1880 havde han være s.m. Krøyer i Italien; forenede skarpt intelligens med stor venlighed [Fabritius 1999, s. 1226]. Var med til Kunstnermødet i sommeren 1883 og havde lige (i Ude og Hjemme for 29.7.) fået umådelig ros af Jul. Lange for sit billede på udstillingen af "Romersk Gadescene ved Marcellus-Theatret". tilbage
[9] Carl Locher: dansk marinemaler (1851-1915). Havde været elev af Drachmann og kom fra 1872 på Skagen. tilbage
[10] Krouthen: Krouthén, Johan (1858-1932), svensk maler; havde billede på udstillingen i København: "Landskab ved Bohus Len". Malede den sommer Sovende dreng Skagen. tilbage
[11] Doctor Larsen: fra 1875 byens læge. tilbage
[12] Degn Brøndum: Anna Anchers bror der drev familiens gæstgivergård. tilbage