Johanne Krause til Knut Ahnlund
Sendt fra Horsens. 25. januar 1956

et meget smukt Billede

Knudsgade 42 Horsens Den 25-1-56

Hr. Knut Ahnlund
Stockholm

Undskyld at det varer saa længe før jeg svarer paa Deres Brev af 14-12-55, men jeg har været bortrejst og har ikke kunnet skrive før.

Først paa Deres Spørgsmaal om hvornaar min Far flyttede til Pileallé paa Fredriksberg. Jeg tror det var i 1888 paa det Tidspunkt da hans første Ægteskab blev opløst og det var min Mor og ikke min Far der flyttede dertil.

Om Fars Rejse til Sverige i 1891 har jeg 2 ingen Erindring, men mener det var hans Rejse paa det Ancherske Legat.

Noget Billede af Far som ikke har været anvendt i andre Bøger mener jeg ikke at have – ihvertfald intet der kan benyttes som Reproduktion – men jeg ejer selv et Billede fra 1884, malet paa Skagen af den svenske Maler Oskar Björck (Pastel), det er et meget smukt Billede, som ingen kender til, og da det tilmed er et Billede af en af Sveriges store Malere, vilde det maaske være en god Idé, men hvorledes det skulde kunne lade sig udføre rent praktisk – kan jeg ikke have nogen Forestilling om, da 3 det ikke kan fjernes her fra mit Hjem. Maaske en Fotograf kunde tage et Billede deraf? Jeg ved ikke om en saadan Fremgang kan blive vellykket, saa er De velkommen dertil.

Venlig Hilsen
Jo. Krause