Hans E. Kinck til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bestum, Norge. 29. juni 1921

staar udenfor alt

Bestum 29.VI.21.

Kære Henrik Pontoppidan,

Nu maa De ikke ta mig det ilde op, men der er en ung lyriker, som saa forfærdelig gerne vilde træffe Dem og ikke har sluppet mig, før jeg loved at skrive nogen linjer til Dem. Han har ingenting udgit. Men der er noget ved ham; jeg undres om der ikke er meget ved ham. Det er desuden en ny type; ser ikke geniet i det ingenting at vide;√ staar udenfor alt1 som journalistik og klikkevæsen heter. Det er for éngangs skyld ikke en literær luder. Det tør jeg si, skønt jeg jo har truffet ham først den sidste maanedstid.

Han er jo, som en mand i gæring, væsentlig optat av sine egne ting; men han har en tørst efter al ægte, følt kunst naar han finder den hos andre.√ Og De vilde glæde ham meget, om De vilde ta imod ham en gang. Men kan De ikke, saa maa De ialfald ikke ta mig det ilde op at jeg har virket med til at sende Dem ham paa halsen.

Han studerer ellers jus. Heter Hans N. Holm2. Kristiania-født. –

Jeg hadde tænkt at skrive Dem et ordentlig 2 brev: saa maatte jeg skynde mig at rive av mig disse linjer for at naa manden igen – han reiste igaar til København, efter bestemmelsen ialfald.

Lev vel og de hjærteligste hilsner, –

Deres
Hans E. Kinck.

 
[1] staar udenfor alt:jf. HPs brev til Edvard Brandes. tilbage
[2] Hans N. Holm: kan også læses Hans H. Holm. I så fald drejer det sig formentlig om den norske lyriker Hans Henrik Holm (1896-1980). Han debuterede i 1933 med første del af "det monumentale Norsk Folkeepos, skrevet på et vanskelig nynorsk" (NBL). tilbage