Harald Kidde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jægersborg Allé 12, Charlottenlund. 15. december 1913

Arbejdet vanskeligere År for År

Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
15 December 13.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Hjærtelig [Tak] for Deres Bog1! Naturligvis havde jeg allerede skaffet mig den og læst den. Men derfor er vi jo ikke mindre glade for at eje den med Deres venlige Indskrift foran. Det er så længe siden, vi har set noget til Dem og Deres Hustru og hørt, hvorledes De lever. Rich. Guttmann var hos os forleden, han har nu bosat sig i Hellerup. Men heller ikke han vidste noget om Dem. Så lille Danmark er, kan man dog skilles ret vidt, vel især vi, der har meget, beslaglæggende Arbejde for. Et Værk som det, De nu har i Gang, med så stort et Sigt og 2 så rig en Baggrund, kan nok fange éns hele Kraft og gøre én ensom. Vi, der endnu er så unge i Gerningen, mærker det mer og mer – i Steden for at blive lettere med Årene og Øvelsen bliver Arbejdet vanskeligere År for År, Fridagene færre og færre, Tankerne mer og mer beslaglagte. Det er vel vor Donts Velsignelse og Forbandelse. Ensomme bliver vi som Ibsens Skattesøger. Når så kun Hamren en Gang tilsidst får den lødige Åre til at funkle.

Der er ikke mange ældre Digtere herhjemme for os unge at se hen til. Mange gik bort i endnu unge År, andre blev til Lygtemænd i Steden for Fyrtårne. Ja, er der egentlig andre for os at nævne end Dem? når vi ser frem mod de for os kommende År og deres Pligter. Men 3 fordi De stod så urokkelig fast gennem Omskiftelserne og Faldet, og så ubestikkelig gennemfører "den svære Kunst", er vor Taknemlighed des større.

Med vor bedste Tak og Hilsen, også til Deres Hustru

Deres hengivne
Harald Kidde

 
[1] Bog: Storeholt. tilbage