Emil Jespersen til Louise Zeuthen
Sendt fra Magleby, Møn. 21. juni 1881

vist meget radikal

[Magleby, Møn, 21.6.1881]

[…] Da vi i Tirsdags ved Thetid kom hjem fra en Spadseretur, mødte vi paa Stien Henrik Pontoppidan, der var kommen uventet spadserende hertil […] blev her til Lørdag Morgen1 […] Han fremtræder snart som Forfatter […] mener, at han vist er meget radikal […] jeg i alt Fald med anderledes Tillid ser hans Fremtid i Møde. […]

 
[1] dette uanmeldte besøg har således varet fra tirsdag eftermiddag 14.6. til lørdag morgen 18.6.1881. Da besøget antagelig er det samme som den "Tur til Møens Klint i en fire-fem Dage" som HP omtaler i et udateret brev til sine venner i Horns herred kan sidstnævnte brev dateres til 28.6.1881. tilbage