Niels Jeppesen til Knut Ahnlund
Sendt fra Viborg. 17. oktober 1955

Hadet mod mig fortsættes

Viborg 17-10-1955.

Kære lektor Ahnlund.

Hermed en Afskrift af Pontoppidans Brev og til Lykke med Bogen om ham1. Jeg glæder mig til at læse den. Min lille Bog "Samtaler med Henrik Pontoppidan" har voldt mig en Del Fortræd. Min lille Bemærkning om, at han ikke beundrede Jøderne, fortolkedes som, at jeg kaldte H.P. Jødehader og Bogen derfor skulde forbydes eller brændes. Hadet mod mig fortsættes; jeg kan ikke faa nogen Bog ud eller solgt i Boghanelen. 1952 udgav jeg "Barndommens Billedbog" paa eget Forlag. Den fik en udførlig og anerkendende Omtale især i Provinspressen, men blev ikke solgt. Har De læst den? Ellers skal jeg sende den. Dens Fortsættelse "Ungdommens lykkelige Daarskab" har jeg nu i nogle Maaneder kæmpet for at faa ud. Den er skrap. Af Pontoppidan, Kidde, Hoffmann, Sigurjonsson og Nis Petersen giver jeg smaa Portrætter.

Venlig hilsen
Deres hengivne
Niels Jeppesen

 
[1] Bogen om ham: Ahnlunds disputats udkom først i maj 1956, men må altså være antaget på dette tidspunkt. NJ skrev om den i Viborg Stiftstidende 25.5.56 tilbage