Inger Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 16. april 1887

Moder vilde så nødig have det

Svanholmsvej 16/4 87 [Lørdag 16.4.18871]

Kære Emil og Margrete!

Endnu engang tak for den i alle måder udmærkede tid hos eder2, som jeg længe vil have glæde af at tænke på. Hils også Louise og Fleta og tak dem for godt kammeratskab og bring den første min særlige hilsen med tak for de smukke kapper. Her traf jeg alt vel og blev ordenlig pumpet af moder og Lisbeth, såsnart jeg var kommen indenfor døren.

Jeg vil håbe, I fik sået om tirsdagen, ti jeg kom da ikke til mødet. Moder vilde så nødig have det og sagde det på en måde, som gjorde mig ondt, så jeg tabte lysten. – Der var nok ikke noget videre ved det: modstanden kom heller ikke frem den dag, så det blev kun en dårlig√ gentagelse af det forrige. For- [linie mangler]

2 Hanne gik lige nu herfra; hun bad mig knuse eder og sige, at hun elskede eder. Imorgen kommer hun, Marie Warming3 og måske Astrid Grum4 her til middag, om aftenen skal hun til "onkel Mus's"5 til konfirmationsselskab6. Hun lader til at have det rigtig godt, men det lader også√ til, at hjemmet ikke mister sin glans for hende trods de mange oplevelser. Hun fortalte, at Emil kom hertil engang i Maj, det glæder vi os til.

Fra Lisbeth skal jeg hilse voldsom mange gange; jeg kan godt mærke, hun finder mig en del interessantere end sædvanlig, siden jeg har været i Magleby. Moder og jeg kommer ganske adstadig og tørt med vore hilsener, men jeg håber, I kan mærke, at de også√ er varme 3 og gode, så det er et ret enigt firkløver, I hører fra. Men andet og mere får I vist ikke ud af dette brev; her har været meget uroligt, mens jeg har skrevet det. (Hanne har været her igen efter et svip hos "moster Petra"7 for at få at vide, hvad hun skulde tage på imorgen aften, men hun traf hende ikke).

I havde fortjent et meget bedre brev, men må nu være pænt nøjsomme. Foruden hilsnerne, har I dog vel fået såmeget ud deraf, at vi har det godt allesammen, også moder efter sine forhold, Bodil kommer først på mandag.

Igår blev jeg valgt til supleant; hermed en seddel, at I kan se, hvilket selskab jeg er kommen i.

Og så lev vel!

Eders
[linie mangler]

4 Sophie Rosenørn8 var her i påsken og var da fuldkommen rask. Laurits Djørup har det lidt bedre.

 
[1] jf. påskerejsen og konfirmationen. tilbage
[2] tid hos eder: Inger har været på påskeferie i Magleby. Påskedag var 10.4.1887. tilbage
[3] Marie Warming: Hanne Jespersens kusine Marie, f. 2.10.1872, datter af Eugen Warming. tilbage
[4] Astrid Grum: Astrid Oline Grum, f. 17.1.1869, datter af forpagter Frederik Grum og Rosalie Caroline Rauert på Ålebækgård på Møn. tilbage
[5] "onkel Mus's": Johanne Louise Jespersens morbror, generallæge i hæren Hieronymus Laub (1838-1910) gift 2. gang 1878 med Johanne Elisabeth Lillienskiold (1853-1918). tilbage
[6] konfirmationsselskab: antagelig har det været Laubs søn af 1. ægteskab Otto Christian Laub, f 10.9.1872, der skulle konfirmeres. Konfirmationssøndag var sædvanligvis 1. søndag efter påske, dvs. 17.4.1887. tilbage
[7] "moster Petra": Arngoth Dorothea Petronelle "Petra" Christine Wanscher f. Laub (1848-1933), enke efter ingeniør, cand. polyt. Axel Wanscher (1848-77). tilbage
[8] Sophie Rosenørn: Anna Sophie Eleonora Rosenørn, f. 1845, datter af fhv. amtmand R. i Randers. tilbage