Ellen Hørup til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Genève. 22. juli 1937

blandt de yngste

[22.7.1937]

Kære Henrik Pontoppidan,

jeg har faaet en lille Side af Dina Lea1, saa jeg kan være med at ønske til Lykke. Aarene imponerer mig ikke saa meget. De siger en ikke noget videre. En er blevet forbenet og konservativ med de 50 og en anden paa firs, som holder Fødselsdag i Overmorgen, er med blandt de yngste og har et langt Livs Menneskekundskab i Tilgift og hører med til de største i sit Land.

Naar en paa 55 har en saadan Kampfælle, saa kan hun være baade stolt og glad.

Og det er Deres hengivne og beundrende

Ellen Hørup

 
[1] se brev fra Dina Lea 22.7.1937. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage